Zawartość

Doprecyzować kwalifikacje ratowników wodnych. Wystąpienie Rzecznika do MSWiA

Data: 
2020-07-14
  • Definicja prawna ratownika wodnego nie wskazuje, jakie powinien on mieć inne kwalifikacje, przydatne w tym ratownictwie
  • Proponowane przez MSWiA  pojęcie „innych kwalifikacji” przydatnych w ratownictwie wodnym nie zostało zdefiniowane w przepisach 

W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą,  Rzecznik Praw Obywatelskich od wielu monituje prace prac nad prawem dotyczącym ratownictwa wodnego.

Zaniepokojenie budzi, że aktualna definicja ratownika wodnego nie wskazuje, ile innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym powinien on mieć, a pojęcie „innych kwalifikacji” przydatnych w ratownictwie wodnym nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa.

Nie jest również wyjaśnione, jaki ma być ich zakres i czy mogą to być kwalifikacje wynikające z rozszerzonego szkolenia w stosunku do tych umiejętności, które zostały uzyskane w ramach kursu podstawowego ratownictwa medycznego (kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy).

Z dotychczasowej praktyki wynika, że inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym są bardzo istotne w wykonywaniu profesjonalnego ratownictwa wodnego.

Brak takich kwalifikacji uniemożliwia wykonywanie podstawowych zadań ustawowych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, określonych ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Tym samym brak takiej regulacji w istotny sposób wpływa na obniżenie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

W praktyce nie ma prawie żadnych uprawnień co do ratowników pracujących na pływalniach oraz na wodach otwartych z użyciem specjalistycznego sprzętu, a to właśnie pływalnie kryte, odkryte i parki wodne stanowią większość obiektów kąpielowych w Polsce.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się do ministra Mariusza Kamińskiego  o ponowne rozważenie projektowanej definicji „innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym”.

BPK.600.2.2020

Galeria

  • Płynący w wodzie chłopiec
    Pływanie