Godło RP

Dyskryminacja ojców przez opiniach Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne. Fakty czy mity.

Temat:

 

Opiniowanie przez Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne - a dyskryminacja ojców. Fakty czy mity.

 

Cel badawczy:

 

Poznanie rzeczywistej skali problemu.

 

Uzasadnienie:

 

Głównym zarzutem ojców w procesach o władzę rodzicielską jest zbyt długi okres oczekiwania na opinię - co zrywa więzi dziecka z ojcem, które jest zazwyczaj przy matce. Pojawiają się także zarzuty nadmiernej feminizacji a przez to stronniczości RODK wobec ojców.

 

Krajowa Rada Sądownictwa

 

Redakcja: BRPO