Zawartość

Dyskryminacja osób bezdomnych w dostępie do świadczeń zdrowotnych

Data: 
2014-02-15

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:

Eksploracja zjawiska dyskryminacji osób bezdomnych w dostępie do opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie:

Bezdomność powoduje w dzisiejszych czasach najsilniejsze wykluczenie społeczne. Osoby bezdomne posiadają jednak pełnię praw tak jak każdy polski obywatel. Jednym z praw zagwarantowanych Konstytucją jest prawo do ochrony zdrowia (art. 68). Pracując w organizacji zajmującej się pomocą osobom bezdomnym często spotykam się z problemem dyskryminacji osób bezdomnych w korzystaniu z opieki zdrowotnej.
Osoby bezdomne żyją na marginesie społeczeństwa i są najbardziej wykluczaną grupą społeczną. W efekcie odrzucenia przez resztę społeczeństwa ogranicza się takim osobom dostęp do usług i świadczeń, które powinny być dostępne dla wszystkich.
Z racji tego, że jest niewiele badań na taki temat oraz z uwagi na to, że mało kto walczy o prawa osób bezdomnych uważam, że podjęcie takiego tematu badania antydyskryminacyjnego zwróciłoby uwagę na tragiczne położenie osób dotkniętych bezdomnością.

Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża