Zawartość

Jak zostać swoim własnym rzecznikiem? – Adam Bodnar wziął udział w warsztatach organizowanych przez Fundację NeuroPozytywni

Data: 
2017-12-01
słowa kluczowe: 

- Jak zostać własnym Rzecznikiem? – na takie pytanie odpowiadał rzecznik praw obywatelskich otwierając warsztaty dla organizacji reprezentujących pacjentów dotkniętych chorobami mózgu. Warsztaty zorganizowane były przez organizację NuroPozytywni.

- Choroba to krzywda nie tylko chorego, ale także rodziny, rodziny, która nie wie jak się zachować i nie otrzymuje wystarczającego wsparcia. Dopiero w dalszej fazie choroby rodzina orientuje się co się właściwie z chorym dzieje. Jest potrzebna nie tylko polityka państwa, ale także dostęp do rzetelnej informacji i zapewnienie wytchnienia dla opiekunów – mówił RPO Adam Bodnar.

Wskazał na róże formy rzecznictwa, którymi mogą posługiwać się organizacje (np. rzecznictwo wśród polityków, litygacja strategiczna). Opisał ostatnie działania Biura RPO w tym zakresie – zdiagnozowanie problemu osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną pozbawione wolności (przebywające w zakładach karnych i aresztach śledczych). Krótko przedstawił kilka spraw indywidualnych (np. sprawa pana Juliana – chorego na schizofrenię w areszcie śledczym, sprawa żołnierza, którego dowódca przekazał informację o jego chorobie wszystkim w jednostce). Omówił też zadania niedawno powołanego Głównego Koordynatora do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze RPO, którym został Krzysztof Olkowicz.

- To co jest także poważnym problemem to kwestia stygmatyzacji tych osób – mówił RPO. -Stygmatyzacja ta przekłada się na problem zatrudnienia. Są jednak miejsca takie jak Pensjonat Pana Cogito lub Gospoda Jaskółeczka, które stanowią przylądki nadziei. Trzeba je wspierać bo ich działania są bardzo ważne.

- Stygmatyzacja to także język którego używamy. Jeżeli nawet politycy nie potrafią używać  argumentów, ale używają wobec swoich przeciwników języka ze słownika chorób psychicznych, to mamy poważny problem. Ta walka o słowa jest bardzo ważna i rzecznik stale się w nią włącza. – podkreślił podczas spotkania RPO.

Galeria

  • Adam Bodnar wziął udział w warsztatach organizowanych przez Fundację  NeuroPozytywni
    Adam Bodnar wziął udział w warsztatach organizowanych przez Fundację NeuroPozytywni