Zawartość

Joanna Muszkowska-Penson i Olga Krzyżanowska uhonorowane odznaką "Za zasługi dla ochrony praw człowieka"

Data: 
2016-09-08
Położenie: 
 • Gdańsk
  Polska
słowa kluczowe: 

Dr Adam Bodnar wręczył Odznaki Honorowe „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” Joannie Muszkowskiej-Penson i Oldze Krzyżanowskiej.

Uroczystość odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Remigiusz Grzela, prozaik, poeta, dramaturg, autor książki biograficznej poświęconej Joannie Muszkowskiej–Penson, wygłosił laudację. Natomiast mec. Jacek Taylor, wybitny prawnik i polityk, członek Rady Społecznej przy RPO wygłosił laudację Olgi Krzyżanowskiej.

- To wielkie zaszczyt być w miejscu narodzin Solidarności i uczestniczyć w uroczystości, która jest związana z legendami „Solidarności”, które nie tylko przyczyniły się do powstania „Solidarności” ale całym życiem zaświadczyły, co to znaczą w życiu te wartości, cnoty, ideały i prawa obywatelskie – powiedział Adam Bodnar. - Dziś musimy pamiętać też o przyszłości i o tym, jakie są nasze zadania, aby to, o co walczyły Laureatki, przetrwało. 

Joanna Muszkowska-Penson jest lekarką i wykładowczynią akademicką, profesorem nauk medycznych.

W latach 1940-41 żołnierz ZWZ w Warszawie, łączniczka w grupie Album. Aresztowana przez Gestapo, więźniarka Pawiaka, osadzona w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

Działaczka opozycji w okresie PRL. Jako lekarz w sierpniu 1980 r. wspierała strajkujących stoczniowców, dołączyła następnie do „Solidarności”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w swoim mieszkaniu ukrywała m.in. Piotra Dyka. W latach 80. była także osobistym lekarzem i tłumaczem Lecha Wałęsy.

W kwietniu 1981 r. została zatrzymana i następnie aresztowana za kolportowanie wydawnictw drugiego obiegu. Pozbawienie wolności powszechnie znanej i szanowanej lekarki spotkało się z protestami – petycję o jej uwolnienie podpisało kilka tysięcy osób. Kontynuowała działalność opozycyjną, udzielała się jako lekarka w czasie strajków w Stoczni Gdańskiej i w Porcie Gdańskim. Jako ordynator oddziału Szpitala Wojewódzkiego dawała w nim schronienie działaczom opozycji zagrożonym aresztowaniem.

Brała udział w powstaniu pierwszego w Polsce domowego Hospicjum Pallotinum.

Postawa i działania Joanny Muszkowskiej-Penson inspirują kolejne pokolenia. Uczą, jak służyć innym i opiekować się najsłabszymi.

Olga Krzyżanowska to polska polityczka, działaczka społeczna, lekarka.

W czasie wojny Harcerka Szarych Szeregów, w Powstaniu Warszawskim odznaczona Krzyżem Walecznych.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku w 1952 r. Pracowała w Szpitalu Powiatowym w Pucku, Szpitalu Wojewódzkim i Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1962-1989 była kierowniczką poradni chorób zawodowych Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej w tym mieście. W 1980 r. wstąpiła do „Solidarności”, zasiadała w Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia.

Posłanka na Sejm X, I, II i III kadencji, wicemarszałek Sejmu X i II kadencji, senator V kadencji. W latach 1990-1993 reprezentowała Sejm w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

Jest członkinią rady programowej Kongresu Kobiet i rady Fundacji im. Stefana Batorego. W 2005 r. została prezesem zarządu Stowarzyszenia Pamięci Narodowej.

Olga Krzyżanowska jest osobą ogromnie zaangażowaną w działalność na rzecz wyrównywania szans osób pochodzących z różnych środowisk społecznych oraz znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. Od lat walczy też o równe prawa dla kobiet. Jej działalność publiczną zawsze cechuje troska o dobro wspólne.

Galeria

 • Zdjęcie: dwie starsze dystyngowane kobiety
  Prof. Joanna Muszkowska-Penson i Olga Krzyżanowska w czasie uroczystości 8 września
 • Zdjęcie: męzczyzna gratuluje odznaczonej kobiecie
  Wrzesień: Prof. Joanna Muszkowska-Pensonotrzymuje odznaczenie z rąk Adama Bodnara w obecności prof. Ireny Lipowicz, poprzedniej RPO
 • Zdjęcie: oklaskiwana kobieta wchodzi na salę
  Powitanie Olgi Krzyżanowskiej w ECS