Zawartość

Katowice: procedura w przypadku nagłego zgonu na ulicy

Data: 
2016-06-02
Położenie: 
  • Katowice
    Polska

Po interwencji Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu Miasto Katowice wyjaśnia, jak zamierza postępować, gdy ktoś umrze na ulicy, a pogotowie przysyła tylko zespół ratowniczy, nie ma więc lekarza, który mógłby formalnie stwierdzić zgon.

Sprawa (BPK.519.4.2016) podjęta została z urzędu w dniu 12 stycznia 2016  roku a dotyczyła śmierci  mężczyzny przed bazyliką w Katowicach. Pogotowie i policja odjechały, a zwłoki zostały. Pełnomocnik Terenowy RPO napisał do Prezydenta Miasta Katowice, by rozważyć powołania tzw. powiatowego koronera.

W odpowiedzi Prezydent Miasta Katowice poinformował RPO, że Miasto Katowice nie ma wyznaczonej osoby/placówki do pełnienia usług polegających na stwierdzaniu zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta w sytuacjach, gdy nie ma lekarza zobowiązanego do stwierdzenia zgonu. Miasto stara się jednak ustalić właściwe sposobu postępowania oraz oceny podstawy do wydatkowania środków publicznych z tego tytułu, mając na uwadze obowiązujące przepisy.

Dbając o wartości humanitarne oraz mając na uwadze konieczność rozwiązania sprawy, w budżecie na 2016 r. ujęto środki z przeznaczeniem na zakup usług polegających na stwierdzaniu (w szczególnych przypadkach) zgonu osób m.in. bezdomnych nie objętych podstawową opieką medyczną, zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych Katowic. 

Galeria

  • Świeca płonąca w ciemności

    Świeca