Zawartość

Konferencja naukowa „NEGOCJACJE - PRAWO - DEMOKRACJA, W 30 rocznicę wyborów czerwcowych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-06-10 do 2019-06-11
Położenie: 
  • Kraków
    Polska
słowa kluczowe: 

Wydarzenie organizuje Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniach 10-11 czerwca 2019 roku.

Konferencja organizowana jest w trzydziestą rocznicę obrad okrągłego stołu i demokratycznych wyborów „czerwcowych”. Jej celem jest analiza wybranych aspektów przemian prawnych i społecznych minionego trzydziestolecia, ale także sformułowanie propozycji kierunków dalszego rozwoju systemu prawnego i systemu edukacji i nauki, z uwzględnieniem znaczenia negocjacji i mediacji jako metod rozwiązywania konfliktów i sporów na poziomie społeczeństw i jednostek, jak również znaczenia edukacji prawnej i edukacji obywatelskiej.

Konferencja będzie okazją do prezentacji analiz historycznych oraz sformułowania postulatów de lege lata i de lege ferrenda w zakresach odpowiadających tematyce konferencji, to jest

  • negocjacji – w szerokim rozumieniu obejmującym także mediacje i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów społecznych oraz inne instytucje dialogu społecznego,
  • prawa – również w szerokim rozumieniu obejmującym nie tylko funkcjonowanie instytucji prawa wyborczego, prawa publicznego i wymiaru sprawiedliwości ale i prawa prywatnego,
  • demokracji – jako systemu rządów, wraz z analizą jej form oraz ich wad i zalet, a także praktyki funkcjonowania w ujęciu komparatystycznym,
  • edukacji obywatelskiej - jako warunku sine qua non prawidłowego funkcjonowania systemu demokratycznego.

W ocenie organizatorów okres 30 lat, który dzieli nas od „wyborów czerwcowych”, pozwala na sformułowanie wieloaspektowych ocen funkcjonowania ustroju demokratycznego obejmującego demokratyczny system rządów i społeczeństwo demokratyczne. Nie bez znaczenia jest w tym również aspekt dydaktyczno-historyczny: w chwili obecnej studenci jak i absolwenci studiów rozpoczynający pracę zawodową lub naukową i angażujący się w życie społeczne to osoby urodzone po „wyborach czerwcowych”. Udział w konferencji stanowić będzie dla nich okazję do refleksji o charakterze porównawczym.