Zawartość

Konferencja Naukowej Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej: teoria, praktyka, przyszłość pod patronatem RPO

Data: 
2016-05-31
słowa kluczowe: 

Ogólnopolskia Konferencja Naukowa Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej: teoria, praktyka, przyszłość. Część II 31 maja 2016 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie. Organizatorem jest TOWARZYSTWO INICJATYW PRAWNYCH I KRYMINALISTYCZNYCH Paragraf 22