Zawartość

Konferencja Rad Działalności Pożytku Publicznego z województwa śląskiego „Razem zmieniajmy otoczenie" w Katowicach z udziałem przedstawicielki RPO

Data: 
2016-12-20
Położenie: 
  • Katowice
    Polska

20 grudnia pełnomocniczka terenowa RPO w Katowicach Aleksandra  Wentkowska wzięła udział w Konferencji Rad Działalności Pożytku Publicznego z województwa śląskiego „Razem zmieniajmy otoczenie", organizowanej przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

W czasie dwóch głównych paneli dyskusyjnych („Rola Rady Pożytku Publicznego w kreowaniu polityk lokalnych -perspektywa administracji samorządowej", i "Rola organizacji pozarządowych w podejmowaniu współpracy z jednostkami administracji publicznej –perspektywa III Sektora") omówiliśmy zasadę współpracy organizacji pozarządowych z sejmikiem województwa.

Wyznaczyliśmy trzy obszary wspólnych działań na Śląsku: człowiek, środowisko, rozwój (gospodarczy i społeczny). Zadania priorytetowe w ramach tych ogólnych trzech obszarów wybierane będą co roku.

W 2018 roku będzie to kreowanie polityki senioralnej i polityki międzypokoleniowej; w ramach środowiska będzie to polityka antysmogowa, a w ramach rozwoju będzie to rozwój relacji społecznych (funkcjonowanie m.in. z cudzoziemcami, ale i pomiędzy sobą).

 

Galeria

  • Grafika: symbole opinii (dymki)
    Udział obywateli w życiu publicznym