Godło RP

Konstytucyjny Turniej Sądowy z udziałem przedstawicieli RPO

Data: 
2016-12-03
słowa kluczowe: 

W Trybunale Konstytucyjnym odbył się finał Konstytucyjnego Turnieju Sądowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Podczas konkursowych rozpraw starli się ze sobą studenci prawa i młodzi aplikanci z Krakowa i Lublina. W rolę sędziów Trybunału wcielili się m.in. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, zastępca RPO Stanisław Trociuk oraz dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO Mirosław Wróblewski.

Uczestnicy konkursu odgrywali role posłów – wnioskodawców oraz przedstawicieli Sejmu. Ich zadaniem było wykazanie, czy stworzona przez organizatorów Ustawa o szczególnych środkach ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub interesu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przed terroryzmem jest zgodna z Konstytucją.

Adam Bodnar pytał studentów m.in. o mechanizmy kontrolne dotyczące inwigilacji.  - Czy mogą Państwo wskazać, jak działa to obecnie w innych państwach? – dopytywał.

- Przedstawiciele obu stron bardzo silnie akcentują rolę sądu w procedurze kontrolnej dotyczącej inwigilacji. Chciałbym żebyśmy pochylili się nad tą ustawą i zastanowili się, czy ten sąd rzeczywiście posiada narzędzia umożliwiające realną kontrolę – pytał aplikantów Stanisław Trociuk. - Chodzi o sformułowanie, że „sąd zapoznaje się z materiałami”. Czy służby mają więc obowiązek przedstawienia sądowi wszystkich zgromadzonych materiałów, czy tylko tych, które uzasadniały podjęcie kontroli? – precyzował zastępca RPO.

- Czy w trakcie prac legislacyjnych rozważali Państwo kwestię szczególnego statusu cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej? – dociekał natomiast Mirosław Wróblewski.

Zwycięzcami ligi studenckiej została drużyna numer III Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w lidze aplikanckiej połączony zespół ORA i OIRP Lublin. Najlepszymi mówcami zostali: Magdalena Michalska oraz Jacek Kraczek.

Konstytucyjny Turniej Sądowy              

Konstytucyjny Turniej Sądowy to moot court z zakresu prawa konstytucyjnego, który kierowany jest do studentów prawa oraz aplikantów adwokackich oraz radcowskich.

Rozgrywki turniejowe toczą się równolegle w ramach dwóch niezależnych od siebie lig – studenckiej i aplikanckiej, w oparciu o ten sam kazus turniejowy. Symulacja postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym przebiega w dwóch etapach. W pierwszej kolejności odbywa się etap pisemny, polegający na przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego przyjęte rozwiązania ustawowe, a następnie odpowiedzi na taki wniosek.

Najlepsze zespoły wyłonione w drodze etapu pisemnego kwalifikują się do etapu ustnego. Dwie drużyny w każdej z lig biorą udział w Wielkim Finale, podczas którego wyłaniani są zwycięzcy Turnieju.

 • zdjęcie: za tołem trubunału siedzi 15 osób, przed nimi siedzi kilkadziesiąt osób
  Trybunał podczas konkursu obradował w piętnastoosobowym składzie
 • zdjęcie: po lewej stronie siedzą trzy osoby, obok za stołem trybunalskim siedzi mężczyzna
  Adam Bodnar wysłuchuje argumentacji jednej ze stron
 • zdjęcie: mężczyzna w garniturze siedzi za stołem
  Stanisław Trociuk był jednym z jurorów konkursu
 • zdjęcie: za stołem siedzy dwóch mężczyzn i kobieta
  W rolę jednego z sędziów TK wcielił się Mirosław Wróblewski
 • zdjęcie: za stołem widać kilka osób przed nimi siedzi kilkadziesiąt osób
  Uczestnicy turnieju musieli odpowiadać na wiele pytań