Zawartość

Koronawirus. Prokuratorzy mają wszystkie środki ochrony – zapewnia Prokuratura Krajowa

Data: 
2020-04-10
słowa kluczowe: 
  • Wszyscy prokuratury mają zapewnione niezbędne środki ochronne, w tym środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, kombinezony itp. – zapewnia Prokuratura Krajowa
  • W marcu prokuratorzy z całej Polski apelowali do przełożonych o dodatkowe środki ochrony osobistej
  • Czworo stołecznych prokuratorów, którzy podpisali się pod apelem, skierowano do dyżurów przy sekcjach zwłok - o co RPO pytał prokuraturę  
  • Każdy prokurator jest obowiązany do realizacji ustawowych zadań, a  uczestnictwo prokuratora w sekcji zwłok jest obowiązkowe – brzmi odpowiedź

Prokuratorzy z całej Polski jeszcze w marcu zwrócili się z apelem do szefów Prokuratur Okręgowych o przydział dodatkowych środków ochrony osobistej. Wskazywali, że bez przyłbic, masek, rękawiczek czy kombinezonów mogą być poważnie zagrożeni koronawirusem podczas oględzin miejsc zbrodni, czy sekcji zwłok.

W ocenie RPO ich działania były podejmowane w interesie publicznym. Działali jako tzw. sygnaliści czyli osoby sygnalizujące nieprawidłowości w interesie publicznym. Dlatego powinni zostać objęte szerszą ochroną.

Tymczasem czwórka prokuratorów warszawskiej Prokuratury Okręgowej, którzy podpisali się pod tym apelem, została skierowana do dyżurów sekcyjnych  w Zakładzie Medycyny Sądowej, do których dotychczas byli kierowani zasadniczo prokuratorzy rejonowi.

W piśmie z 3 kwietnia RPO wskazał, że takie działania Prokuratora Okręgowego w Warszawie nie powinny być akceptowane przez zwierzchników służbowych. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy gwarantowane jest przez art. 66 Konstytucji.

Odpowiedź prokuratury   

W związku z koniecznością minimalizowania, związanych  z epidemią COVID-l9, zagrożeń dla prokuratorów, innych pracowników prokuratury oraz pozostałych osób uczestniczących w czynnościach procesowych, kierownictwo Prokuratury podjęło wszystkie zalecane i niezbędne działania służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków' pracy i wykonywania czynności – odpisała zastępca Prokuratora Krajowego Agata Gałuszka-Górska.

Prokuratura od początku reagowała na powstałe zagrożenie epidemiologiczne, a od 10 marca Prokurator Krajowy systematycznie wystosowywał pisma do kierowników powszechnych jednostek prokuratury polecające wdrożenie  podwyższonych standardów sanitarnych oraz zasad postępowania zabezpieczających  prawidłowe funkcjonowanie prokuratur.

W wyniku realizacji tych działań m.in. ograniczono przyjmowanie interesantów (z zachowaniem telefonicznej formy kontaktu), wprowadzono badanie temperatury ciała osób wchodzących do budynków, wszystkich pracowników wyposażono w niezbędne środki ochrony osobistej, ograniczono ilość osób świadczących pracę w budynkach prokuratury, zabezpieczono niezbędne odległości między stanowiskami pracy oraz wydzielono i stosownie zaadaptowano pomieszczenia przeznaczone do realizacji niektórych czynności.

W Prokuraturze Krajowej  24 marca 2020 r. powołany został Zespół do spraw koordynacji działań w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w celu przeciwdziałania epidemii COYID-19. Do jego zadań należy m.in. ocena zarówno występujących, jale i potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia prokuratorów oraz pracowników prokuratury, a także zapewnienie ciągłości działania jednostek  prokuratury.

Wszystkie prokuratury mają zapewnione niezbędne środki ochronne, w tym  środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, kombinezony itp. - konieczne do bezpiecznego wykonywania czynności procesowych, także w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego. W ramach swoich budżetów poszczególne jednostki mają także zabezpieczone środki finansowe na dalsze zakupy odpowiednich  materiałów.

Ponadto Zespół podjął działania, w wyniku których pozyskano,  z różnych źródeł, trudniej dostępne środki ochrony osobistej takie jak kombinezony, fartuchy ochronne czy też maseczki. Środki te zostały rozdzielone i przekazane poszczególnym jednostkom prokuratury, zgodnie ze zgłoszonymi przez nie potrzebami.

Zespół monitoruje także standardy bezpieczeństwa przeprowadzania czynności procesowych z osobami, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie zakażenia koronawirusem. Sposób prowadzenia takich czynności, był również przedmiotem zaleceń i wytycznych Prokuratora Krajowego.

Ubolewając nad pojawiającymi się, niesprawdzonymi i nieprawdziwymi informacjami związanymi z funkcjonowaniem prokuratury w aspekcie stanu epidemii,  zapewniam Pana o ciągłości wykonywania zadań przez wszystkie jednostki prokuratury oraz o należytym zabezpieczeniu wszystkich prokuratorów i pracowników prokuratury w odpowiednie środki ochrony osobistej.

Zwracam też uwagę, iż każdy prokurator obowiązany jest do realizacji ustawowych zadań ciążących na prokuraturze, zaś zgodnie  z art. 209 § 4 k.p.k. uczestnictwo prokuratora w sekcji zwłok jest obowiązkowe.

III.7050.12.2020

Galeria

  • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Zdrowie"

    Koronawirus. Sprawy ochrony zdrowia