Zawartość

Lokale komunalne dla osób z niepełnosprawnościami

Data: 
2016-01-07
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie problemów związanych z lokalami komunalnymi, które gminy proponują do wynajęcia osobom z niepełnosprawnościami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą to być mieszkania, które ze względu na stan techniczny, położenie, lub bariery architektoniczne uniemożliwiają lokatorom normalne funkcjonowanie. Taka sytuacja stanowi naruszenie postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i wymaga zmian ustawodawczych.

30 grudnia 2015r. do Biura RPO wpłynęła odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, który zgodził się z opinią RPO. Stwierdził, że dostrzega problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, z uwagi na brak wskazania w przepisach obowiązku uwzględnienia ich potrzeb przy zawieraniu umów najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. Zadeklarował również, że propozycja wprowadzenia odpowiednich przepisów będzie przedmiotem analizy w celu wypracowania optymalnych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.

 

Galeria

  • Bloki mieszkalne z lat 80.
    Domy, mieszkania