Godło RP
Zawartość

Minister Rodziny na temat wzoru formularza „Niebieska karta”

Data: 
2016-02-16
słowa kluczowe: 

Rzecznik sygnalizował w maju ubiegłego roku konieczność dostosowania pouczenia dla pokrzywdzonych zawartego w formularzu „Niebieska Karta” do obowiązujących przepisów kodeksu karnego. Pouczenie zawiera błędną informację dotyczącą trybu ścigania przestępstw, które obecnie ścigane są z urzędu, a nie na wniosek pokrzywdzonego (gwałt i lekki uszczerbek na zdrowiu). Zgodnie z zapowiedziami, odpowiednie zmiany miały być opracowane podczas nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dlatego RPO zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o przekazanie aktualnych informacji na temat planowanego zakończenia prac legislacyjnych.    

W odpowiedzi Ministerstwo wskazało, że trwają prace nad zmianami do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projektowane zmiany dotyczyć także będą modyfikacji i usprawnienia procedury „Niebieskie Karty". Celem zmian ma być poprawa skuteczności realizowanych działań przez przedstawicieli służb i instytucji realizujących zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy. W ramach nowelizacji zmianie ulegnie również formularz „Niebieska Karta - B", który ma zostać dostosowany do obowiązujących przepisów.

  • Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle
    Przemoc