Godło RP

Newsletter o najważniejszych działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich - 28 listopada - 11 grudnia 2017 r.

Newsletter  28 listopada – 11 grudnia 2017

NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY

#PorozmawiajMY – pod tym hasłem w dniach 8-9 grudnia odbył się I Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich

W ramach wydarzenia odbyło się 36 paneli na ważne tematy - od spraw specjalistycznych po ogólne, dotyczące każdego z nas.  Uczestniczyło w nich w sumie ponad 1500 osób z całego kraju i zagranicy na miejscu i drugie tyle widzów transmisji online. Głos zabierało ponad 150 panelistów.

Relacje z każdego z paneli zamieszczone są na stronie Kongresu  pod linkami prowadzącymi do informacji o panelach w podziale na dwa dni. Dodane są też tam prezentacje i publikacje pozwalające lepiej zorientować się w temacie debat. Sukcesywnie dodajemy nagrania [więcej].

Adam Bodnar przedstawił w Sejmie  i w Senacie zastrzeżenia RPO na temat projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej  Radzie Sądownictwa [więcej]. Wcześniej RPO apelował do Prezydenta o wycofanie projektów zmian w sądownictwie. Uwagi dotyczyły zarówno nowelizacji przepisów  Sądu Najwyższego [więcej] jak i KRS  [więcej].  Na stronie RPO można znaleźć podsumowanie tego, co znalazło się poprawkach do ustaw [więcej].

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zdecydowała w sprawie budżetu RPO: został obniżony o 3,2 mln zł [więcej].

Przedstawiciel Rzecznika bierze udział w pracach nad zmianami prawa wyborczego w Sejmie [więcej]. Niektóre z przedstawianych przez RPO postulatów zostały wzięte pod uwagę w toku prac sejmowych  [więcej].

Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje na raport dotyczący agresji funkcjonariuszy policji, który ujawnili dziennikarze Wirtualnej Polski [więcej].

RPO W SPRAWACH OBYWATELI

Rodzice piszą do RPO w sprawie negatywnych skutków reformy edukacji. Zwracają uwagę m.in. na przepełnienie budynków szkół i pogorszenie warunków nauczania oraz źle skonstruowany plan nauczania [więcej].

Finał sprawy pana Juliana prowadzonej w Biurze RPO

Od kilku miesięcy RPO monitoruje sprawę studenta chorującego psychicznie, który został tymczasowo aresztowany. Postanowieniem sądu umorzono postępowanie karne wobec pana Juliana i zastosowano wobec niego środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. Oznacza to, że pan Julian izolowany dotychczas w warunkach, które wywołały, a następnie pogłębiały psychotyczne stany chorobowe, będzie już miał zapewnione właściwe leczenie farmakologiczne i rehabilitację [więcej].

O potrzebie stworzenia Narodowego Programu Deinstytucjonalizacji

O tym, jak ważny jest proces deinstytucjonalizacji, w jaki sposób powinien być rozwijany oraz o tym, co już udało się zrobić i jak wyglądają doświadczenia innych państw w tym zakresie mówili uczestnicy seminarium eksperckiego pt. „Narodowy Program Deinstytucjonalizacji – potrzeba przyjęcia i realizacji”, które odbyło się w Biurze RPO [więcej].

RPO pisze do Minister Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z dowozem uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i innych placówek edukacyjnych [więcej]

Brak interwencji Policji w sprawie narodowców wieszających portrety europosłów w Katowicach. Sprawą zajął się Pełnomocnik Terenowy RPO [więcej].

Czy lekarz uniewinniony w postępowaniu dyscyplinarnym może liczyć na zwrot kosztów obrony? Kolejne wystąpienie RPO [więcej].

Rzecznik pisze do Minister Edukacji Narodowej na temat usprawiedliwiania nieobecności przez pełnoletnich uczniów [więcej].

O pomocy dla bezdomnych kobiet i udziale osób w kryzysie bezdomności w pracach organizacji zajmujących się problematyką ubóstwa – posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności [więcej].

PRAWO

RPO: Czynności dowodowe w postępowaniu przygotowawczym powinny być obowiązkowo nagrywane. Chodzi m.in. o nagrywanie zarówno dźwięku, jak i obrazu w przypadku oględzin lub eksperymentu procesowego [więcej].

Rzecznik po raz kolejny pisze do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustanowienia kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w którym oskarżonym jest jeden z rodziców małoletniego [więcej].

RPO: Czas usunąć żebractwo z kodeksu wykroczeń [więcej].

Dlaczego za nieświadome naruszenie praw autorskich ponosi się taką samą karę, jak ktoś kto robi to w celach zarobkowych? Rzecznik pisze w tej sprawie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego [więcej].

RPO: trzeba wprowadzić zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [więcej].

Z kim może rozmawiać tymczasowo aresztowany? RPO pisze do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niejasnych przepisów regulujących kwestię rozmów telefonicznych [więcej].

Minister Infrastruktury i Budownictwa przyznał, że pewne rozwiązania przyjęte ostatecznie w nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mogą budzić wątpliwości interpretacyjne [więcej].

Rzecznik w sprawie ochrony majątku małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym  [więcej].

KRONIKA

Jak zostać swoim własnym rzecznikiem? – Adam Bodnar wziął udział w warsztatach organizowanych przez Fundację NeuroPozytywni [więcej].

Z przejawami nienawiści należy stanowczo walczyć. Adam Bodnar na konferencji „Zjawisko antysemityzmu w Polsce: Diagnoza - Konsekwencje - Metody przeciwdziałania” [więcej].

"Biorąc Konstytucję poważnie. Ochrona praw i wolności człowieka po kryzysie konstytucyjnym" – wykład Adama Bodnara na Uniwersytecie Warszawskim [więcej].

Olsztyn. Spotkanie informacyjne w sprawie kredytów „frankowych” 5 grudnia 2017 r. [więcej].

Konferencja „Walka z antysemityzmem i antycyganizmem w Polsce – monitoring, interwencja, edukacja” [więcej].

 

Uwaga!

Na stronie rpo.gov.pl dostępny jest kalendarz najbliższych spotkań z udziałem RPO oraz imprez i wydarzeń pod jego patronatem.

Informacje o działaniach RPO dotyczących obywateli są w zakładce „SPRAWY RPO”. Na interaktywnej mapie pokazujemy, gdzie interweniował RPO.