Zawartość

Odpowiedź Ministra Nauki ws. definicji "młodego naukowca"

Data: 
2013-11-04
słowa kluczowe: 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielił odpowiedzi na wystąpienie RPO w sprawie ustawowej definicji "młodego naukowca". Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność naukową, które nie ukończyły 35 roku życia, co może mieć charakter dyskryminujący. Po analizie uwag przedstawionych w czasie konsultacji projektu nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki, Ministerstwo zdecydowało o pozostawieniu dotychczasowej definicji "młodego naukowca" i wprowadzeniu do ustawy definicji "osoby rozpoczynającej karierę naukową", która uwzględniać będzie okres prowadzenia działalności naukowej bez miernika wieku.

 

Galeria

  • Biblioteka i stare drzwi
    Nauka