Zawartość

Odszedł prof. Jerzy Ciemniewski

Data: 
2018-01-12
słowa kluczowe: 

Wybitny polski prawnik, naukowiec, polityk.

Współtwórca polskiej Konstytucji.

Człowiek niezwykłej pracowitości i odwagi, znakomity nauczyciel akademicki.

Wychowawca kilku pokoleń działaczy na rzecz praw człowieka.

W latach 1980-1989 był członkiem "Solidarności" i aktywnie uczestniczył w jej inicjatywach zmierzających do liberalizacji prawa i demokratyzacji systemu politycznego. Był też współzałożycielem Komitetu Helsińskiego w Polsce. Publikował w prasie drugiego obiegu teksty dotyczące problematyki prawnej.

Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako członek zespołu ds. prawa i wymiaru sprawiedliwości oraz ekspert zespołu ds. politycznych. Delegowany przez "Solidarność" do Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach parlamentarnych 1989 r.

W latach 1989-1991 był podsekretarzem stanu w Urzędzie Rady Ministrów i sekretarzem Rady Ministrów. Posł na Sejm I, II i III kadencji. W latach 1992-1993 był zastępcą przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, a od 1993 r. do 1997 r. członkiem Komisji Konstytucyjnej.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2007.

Był autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny prawa konstytucyjnego.

W Biurze RPO mieliśmy przyjemność gościć Go i wysłuchać Jego wspomnień 2 kwietnia 2017 r. podczas Dnia Otwartego – w 20. rocznicę uchwalenia Konstytucji RP.

Rozmowę można wysłuchać tu: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ZJLiIxoM7qY

Cześć Jego Pamięci.

  • zdjęcie: mężczyzna w garniturze mówi do mikrofonu
    Prof. Jerzy Ciemniewski / Fot. Marcin Kluczek