Godło RP
Zawartość

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza doniesienia prasowe, jakoby pracownicy Auchan musieli składać pracodawcy oświadczenia, czy dostają wsparcie z programu 500+

Data: 
2017-02-14
słowa kluczowe: 

RPO poprosił 27 stycznia Głównego Inspektora Pracy, by w związku z zapowiedzianą kontrolą obowiązku składania przez pracowników sieci placówek handlowych Auchan oświadczeń o pobieraniu środków z programu „Rodzina 500  plus”, udostępnił Rzecznikowi po jej zakończeniu wyników przeprowadzonej kontroli (III.7042.4.2017)

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć odpowiedział 7 lutego, że to zrobi, a sama kontrola potrwa do końca lutego.

Zakres kontroli obejmie dopuszczalność żądania oświadczeń, o których mowa w przywołanym piśmie, w świetle postanowień regulaminu funduszu oraz procedurę odbierania oświadczeń (czy przestrzegana jest procedura określona w regulaminie, czy oświadczenia składane są dobrowolnie i wyłącznie przez osoby ubiegające się o świadczenia); szczególnie wnikliwie zbadana zostanie kwestia opisywanego w prasie wymuszania składania oświadczeń pod groźbą zwolnienia z pracy.

  • Sylwetki ludzi stojących w autobusie
    Prawa pracownicze