Godło RP
Zawartość

Sesja 34: Tortury hańbą XXI wieku

Data: 
sobota, 14 Grudzień, 2019 - Od 13:00 do 15:00
Miejsce: 
Muzeum Polin
sala konferencyjna B

Naszym wspólnym zadaniem jest zbudowanie kultury braku akceptacji dla tortur przez zwiększenie świadomości społecznej na temat występowania tortur i gwarancji chroniących przed ich występowaniem.

Mimo tego, że żyjemy w XXI wieku, ludzie wciąż są torturowani, także w Polsce. Istnieje 5 gwarancji minimalnych, które mogą ochronić przed staniem się ofiarą tortur. Państwo powinno zapewnić możliwość skutecznego korzystania z nich.

Każdy powinien wiedzieć, jakie prawa mu przysługują i powinien umieć z nich korzystać. Każdy członek społeczeństwa powinien czuć się bezpiecznie w kontaktach z organami ścigania, nawet jeśli jest podejrzany o popełnienie przestępstwa.

Do dyskusji wprowadzi nas Artur Ligęska, autor głośnej książki Inna miłość szejka, w której opisał swój traumatyczny pobyt w więzieniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Na panelu:

  • wskażemy, jakie działania są torturami
  • porozmawiamy o podstawowych mechanizmach zapobiegania torturom i o tym, jak wielkiego zaangażowania i wiedzy wymaga praca z osobami, które doświadczyły tortur
  • przedstawimy doświadczenia z pracy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, instytucji powołanej do zapobiegania torturom w Polsce na mocy Konwencji ONZ
Moderuje: 
  • Plakat z symbolem krzyczącej biało-czerwonej twarzy "nie dla tortur"
    Kampania "Państwo bez tortur":