Zawartość

Spotkanie naukowe „Międzynarodowy obrót w sprawach cywilnych i handlowych" pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 
2021-01-26
słowa kluczowe: 

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 202 1 r. w Krakowie. Współorganizatorami zjazdu są Uniwersytet Jagielloński (Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Zakład Postępowania Cywilnego) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego). Jego tematyka obejmie zagadnienia szeroko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego. Referaty i dyskusja obejmą zagadnienia kolizyjnoprawne, jak również wybrane problemy międzynarodowego postępowania cywilnego, w tym egzekucyjnego i merytorycznego prawa jednolitego. Jako główne tematy obrad przewidywane są: dorobek polskiej doktryny i judykatury z perspektywy współczesnego, złożonego układu źródeł prawa, zagadnienia zaliczane do części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego oraz obrót handlowy z zagranicą.

Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego jest wydarzeniem o charakterze ogólnopolskim, które cyklicznie odbywa się w różnych miastach Polski. Łączy ono specjalistów zajmujących się prawem prywatnym międzynarodowym w rozumieniu wąskim oraz międzynarodowym postępowaniem cywilnym.

Galeria

  • niebieska plansza dekoracyjna

    Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich 2021