Zawartość

Pomoc na zalesianie gruntów na obszarach Natura 2000

Data: 
2016-05-16
słowa kluczowe: 

Pomoc na zalesianie gruntów położonych na obszarach Natura 2000 może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydał opinię o zgodności planowanego zalesiania z planami ochrony lub planami zadań ochronnych tych obszarów – wyjaśnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie generalne  do Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi w sprawie realizacji programu „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów inne niż rolne”.

W aktualnym stanie prawnym uzyskanie pomocy na zalesienie jest możliwe pod warunkiem, że planowane zalesienie gruntu położonego na obszarze Natura 2000 nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów.

Ze skarg, które wpływały do Rzecznika, wynika, że w sytuacji, gdy nie istniał plan ochrony dla danego obszaru, wnioskodawcy nie mogli się ubiegać o uzyskanie dofinansowania na zalesienie.

W ocenie Rzecznika i Ministra Środowiska zasadne jest stworzenie prawnej możliwości wydawania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska opinii o braku sprzeczności zalesiania z celami ochrony danego obszaru, w przypadku braku ustanowionych planów ochrony bądź planów zadań ochronnych

W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdził, że na gruncie obowiązujących przepisów pomoc może być przyznana do gruntów położonych na obszarach Natura 2000 wyłącznie w przypadku, gdy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydał opinię o zgodności planowanego zalesiania z planami ochrony lub planami zadań ochronnych tych obszarów.

Jednocześnie Minister poinformował, że rozważana jest zmiana przepisów mająca na celu rozwiązanie problemu stanowiącego przedmiot niniejszej sprawy zgodnie z sugestiami zawartymi w wystąpieniu Rzecznika.

Galeria

  • Sosna w lesie
    Lasy