Zawartość

"Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
Od 2016-06-30 do 2018-12-31
słowa kluczowe: 

Od 2012 r. Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK realizuje projekt: "Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV". Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim zmniejszenie zagrożenia podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych przez młodzież. Uświadomienie konsekwencji, jakie wiążą się z decyzją o współżyciu - nieplanowane, przedwczesne ciąże, ale także zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, problemy psychologiczne i społeczne.

Działania Fundacji dotyczą tożsamości płciowej i orientacji psychoseksualnej. W dyskusjach z uczestnikami spotkań Fundacja przekazuje wiedzę dotyczącą mechanizmów ich kształtowania się, podkreślając równorzędność wszystkich orientacji psychoseksualnych i zwracając uwagę na podejście równościowe i antydyskryminacyjne w relacjach międzyludzkich. Program ma za zadanie ułatwienie zrozumienia między chłopcami i dziewczętami, aby odpowiedzialność za podejmowane decyzje ponosiły obie strony relacji.

W ramach projektu odbędą się m.in.: warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej, przebywającej np. w ośrodkach socjoterapii, placówkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka, a także szkolenia dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów, rodziców/opiekunów prawnych. Przewidziane sa również konsultacje z lekarzami ginekologii i urologii oraz dyżury internetowe specjalistów, którzy zajmują się problematyką podejmowaną w projekcie.