Zawartość

Program „Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce" na rok 2018 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2018-04-20 do 2018-12-24
Położenie: 
  • Polska
słowa kluczowe: 

Inicjatorem programu „Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce" na rok 2018 jest  Global Compact Network Poland. Celem programu jest wdrażanie Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, zasad etycznego prowadzenia biznesu z uwzględnieniem i poszanowaniem praw człowieka, a tym samym zwiększenie na rynku polskim ilości firm, które posiadają programy etyczne. Działania' w Programie „Standard Etyki w Polsce" prowadzone są od czterech lat w ramach Koalicji, liczącej obecnie ok. 130 przedstawicieli z ponad 90 organizacji. Stanowią samoregulację biznesową w ramach II filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka {UN Guiding Principles on Business and Humań Rights).