Zawartość

Projekt Generator Innowacji Sieci Wsparcia pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2016-09-01 do 2019-06-30
słowa kluczowe: 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ ę " rozpoczęło 1 września 2016 r. projekt GENERATOR INNOWAGI. SIECI WSPARCIA, realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Potrwa on do 30 czerwca 2019 r.

Projekt ukierunkowany jest na potrzeby niesamodzielnych osób starszych oraz ich opiekunów. Zakłada poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, niestosowanych dotąd w skali kraju, które pozwolą starszym osobom zależnym dłużej funkcjonować.

W ramach powołanego inkubatora, wspólnie ze społecznymi innowatorami, zostanie przygotowanych trzydzieści takich rozwiązań, a trzy najlepsze będą wdrażane i upowszechniane na szerszą skalę. Pomysłodawcy będą wspierani wiedzą merytoryczną, wieloletnim doświadczeniem w działaniach na rzecz osób starszych, a także zostaną im przekazane granty na rozwój i testowanie pomysłów.