Zawartość

Przedstawiciele RPO i Służby Więziennej o problemach osób pozbawionych wolności

Data: 
2016-12-15
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz oraz przedstawiciele Zespołu ds. Wykonywania Kar oraz Krajowego Mechanizmu Prewencji spotkali się z przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej, by porozmawiać o kluczowych problemach osób pozbawionych wolności.

Jednym z tematów spotkania było stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie Raportu z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2015 r. Uczestnicy dyskutowali m.in. o problemach osób z niepełnosprawnościami, które przebywają w zakładach karnych i aresztach śledczych. Podkreślali, że niezwykle ważne jest odpowiednie przeszkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy pracują w bezpośrednim kontakcie z tą grupą osadzonych. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Przedstawiciele RPO i Służby Więziennej rozmawiali też o zasadach przeprowadzania kontroli osobistych, dostępie osadzonych do informacji publicznej, warunkach bytowych,  czy traktowaniu więźniów przez funkcjonariuszy SW. Tematem dyskusji było także funkcjonowanie Systemu Dozoru Elektronicznego.

Przedstawiciele RPO dopytywali o kwestie przeprowadzania badań na obecność w organizmie osadzonych środków odurzających lub psychotropowych. Zdarzają się bowiem przypadki, że badany nie ma zapewnionej możliwości złożenia uwag do takiego badania. Omówiono również kwestie procedury postępowania z nadmiarem rzeczy zgromadzonych  przez osadzonego podczas odbywania kary pozbawienia wolności, w szczególności w przypadku kar długoterminowych. 

Galeria

  • Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle
    Prawa osób pozbawionych wolności