Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Publikacje

Data: 
2016-07-05
Na pomarańczowym tle zielony prostokąt z tytułem publikacji, w tle sylwetki idących w różne strony ludzi

W kierowanych w 2015 r. do Rzecznika sprawach dominowała problematyka prawa karnego (22,2% spraw), prawa karnego wykonawczego (20,9% spraw), prawa cywilnego (19,1% spraw), prawa administracyjnego i gospodarczego (15% spraw) oraz prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (11,6% spraw).

Data: 
2016-07-05
Na pomarańczowym tle szary prostokąt z tytułem publikacji, w tle mur

Zadanie przeciwdziałania torturom i okrutnemu traktowaniu w więzieniach i innych miejscach pozbawienia wolności zostało powierzone Rzecznikowi Praw Obywatelskich 18 stycznia 2008 r. nowelizacją ustawy o RPO (obowiązek ten zapisany jest w art. 1.1.4).

Data: 
2016-07-05
Na pomarańczowym tle fioletowy prostokąt z tytułem publikacji, w tle sylwetki idących w różne strony ludzi

Realizację zasady równego traktowania powierzają Rzecznikowi Praw Obywatelskich specjalne przepisy (Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania). Rzecznik jest też niezależną instytucją monitorującą wdrażanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Raport zawiera m.in. wnioski i rekomendacje dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania oraz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami.

Data: 
2016-05-11
Wizualizacja ulotki - patrz tekst powyżej

Niezawisły sąd i króla się nie boi!

Gdy król pruski Fryderyk Wielki powiększał park przy swoim pałacu, chciał kupić sąsiadujący młyn. Ale właściciel nie chciał go sprzedać.  Król zagroził więc wywłaszczeniem. Młynarz na to:
„Są jeszcze sądy w Berlinie!"

Młynarz znał zasadę niezawisłości. Wiedział, że sąd nie będzie patrzył na to, kto się z kim spiera, ale oceni, czy zgodnie z prawem można komuś zabrać młyn. Nie można. Kropka.

Data: 
2016-05-06
Grafika: niebieskie serce i czerwony napis

W ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści realizowana jest akcja Koperta Życia na Śląsku. Jej inicjatorami są m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Szczegóły akcji

Celem kampanii jest przede wszystkim pomoc osobom starszym czy schorowanym, które ze względu na swój stan zdrowia nie zawsze są w stanie udzielić pełnej informacji służbom ratowniczym.

Data: 
Od 2016-03-07 do 2016-03-08

Szanowni Państwo,

prezentujemy opracowanie poświęcone Anieli Steinsbergowej - wybitnej postaci polskiej palestry, szczególnie zasłużonej w walce o wolności i prawa człowieka. Autorem publikacjii pt. "Aniela Steinsbergowa i jej książka” jest prof. Andrzej Friszke – profesor nauk humanistycznych, historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Strony