Zawartość

Informacja roczna

opis kategorii - Informacja roczna

Rzecznik może samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające

Może: zbadać każdą sprawę na miejscu; żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy organizacji spółdzielczych, społecznych, zawodowych i społeczno-zawodowych oraz organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych; żądać przedłożenia informacji o stanie sprawy prowadzonej przez sądy, a także prokuraturę i inne organy ścigania oraz żądać do wglądu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia; zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii

 

Podkategorie dla Informacja roczna

Liczba całkowita wyników: 5
Data początkowa
np.: 01/2020
Data końcowa
np.: 01/2020
Subskrybuj Informacja roczna