Godło RP

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Biuletyn Rzecznika Praw obywatelskich 2013, nr 1 Źródła

Data: 
Od 2013-01-01 do 2013-06-20
Okładka informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich  w roku 2012.