Zawartość

Ranking RPO 2015

Data: 
2015-12-21
słowa kluczowe: 

21 grudnia podczas konferencji prasowej, Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar przedstawił ranking problemów, które stanowią największe zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela w naszym kraju. Wskazał też listę spraw, w których odnotowano wyraźny postęp bądź zapowiedziano pozytywne zmiany. Spotkanie było również okazją do podsumowania 100 dni kadencji Rzecznika. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Rady Społecznej przy RPO, która poparła działania podejmowane przez dra Bodnara w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego.

Rzecznik poinformował, że od początku swojego urzędowania skierował 113 wystąpień generalnych, w tym m.in. do Prezesa Rady Ministrów i szefów poszczególnych resortów. Złożył również 10 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego i przystąpił do 9 postępowań sądowych.

Wśród największych problemów w 2015 roku, dr Bodnar wymienił m.in. brak efektywnych regulacji prawnych i działań administracji w sytuacji skrajnej biedy, wykluczenia społecznego oraz brak skoordynowanych działań na rzecz przeciwdziałania bezdomności, niski poziom systemu stanowienia prawa oraz brak efektywnych mechanizmów ścigania sprawców przestępstw motywowanych nienawiścią. Rzecznik pozytywnie ocenił natomiast szanse, jakie niesie uchwalenie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej a także nowelizację ustawy o stowarzyszeniach oraz wejście w życie ustawy o petycjach.

 

Załączniki:

Galeria

  • na zdjęciu dr Adam Bodnar i Halina Bortnowska
    na zdjęciu dr Adam Bodnar i Halina Bortnowska
  • na zdjęciu Rzecznik Praw Obywatelskich i przedstawiciele Rady Społecznej
    na zdjęciu Rzecznik Praw Obywatelskich i przedstawiciele Rady Społecznej