Zawartość

RPO i Rzecznik Finansowy zapowiadają wspólną kampanię

Data: 
2016-10-27
Położenie: 
 • Warszawa
  Polska
słowa kluczowe: 

- Chciałbym, żebyśmy poszukali dzisiaj płaszczyzn do wspólnego działania. Byśmy zastanowili się, jak dzięki współpracy naszych instytucji zagwarantować lepszą ochronę praw finansowych Polaków, w tym kredytobiorców, którzy mają zadłużenie w obcej walucie – mówił Adam Bodnar otwierając spotkanie z przedstawicielami instytucji nadzorujących działalność podmiotów rynku finansowego, które odbyło się w Biurze RPO.

W spotkaniu wzięli udział Aleksandra Wiktorow - Rzecznik Finansowy, Wojciech Kwaśniak - zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie a także zastępczyni RPO Sylwia Spurek i pracownicy Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO.

Głównym tematem dyskusji była sytuacja osób, które zawarły umowy kredytu hipotecznego denominowane lub indeksowane we franku szwajcarskim. Uczestnicy spotkania dyskutowali o najnowszych propozycjach legislacyjnych dotyczących rynku finansowego i samych kredytobiorców. Wskazywali też na istotne postępowania sądowe i administracyjne dotyczące tej tematyki. Przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Finansowego podkreślali znaczenie tzw. „istotnego poglądu w sprawie”, czyli opinii które są przedstawiane przez instytucje w toku postępowania sądowego.

- Szczególną uwagę należy poświęcić sytuacji osób, które nie zawsze mają dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej. W przypadku zobowiązań jakimi są np. długoletnie kredyty jest to wyjątkowo niebezpieczne dla ich bezpieczeństwa finansowego, a obecne rozwiązania w tym zakresie wydają się niewystarczające  – zgodnie podkreślali uczestnicy spotkania.

Dlatego jednym z ustaleń było podjęcie wspólnych działań informacyjnych. Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydowali, że w styczniu i lutym 2017 r. w biurach terenowych oraz punkach konsultacyjnych RPO, specjaliści z obu instytucji będą spotykać się z obywatelami i mówić m.in. o kwestiach dotyczących odpowiedzialności przed sądami.

Galeria

 • zdjęcie: przy białych, złączonych ze sobą stołach siedzi kilka osób

  Spotkanie dotyczyło m.in. praw kredytobiorców
 • zdjęcie: tyłem widać mężczyznę, który coś notuje, za nim widać kobietę i mężczyznę

  Dr Sylwia Spurek mówi o problemach, z którymi do RPO zgłaszają się kredytobiorcy
 • zdjęcie: przy białych, złączonych ze sobą stołach siedzi kilka osób

  Uczestnicy spotkania uzgodnili, że przeprowadzą kampanię informacyjną na początku 2017 r.