Zawartość

RPO w sprawie samobójstwa prześladowanego w szkole gimnazjalisty

Data: 
2017-09-22
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy postępowanie wyjaśniające w sprawie tragicznej, samobójczej śmierci ucznia jednego z polskich gimnazjów. Jak wynika z doniesień medialnych, powodem decyzji chłopca były prześladowania, z jakimi spotkał się w szkole z powodu  przypisywanej mu orientacji homoseksualnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie zwracał uwagę na obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkołach - ostatnio, w wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca br. Wystąpienie dotyczyło rezygnacji z obowiązku prowadzenia działań antydyskryminacyjnych przez szkoły w projekcie rozporządzenia MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Galeria

  • Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
    Równość i dyskryminacja