Zawartość

RPO ws szkód wyrządzonych przez zwierzęta

Data: 
2010-06-24

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie odszkodowań z tytułu strat wyrządzonych przez niektóre zwierzęta żyjące na wolności w gospodarstwach rolnych i stawach hodowlanych.

Wystąpienie Zastępcy RPO do Ministra Środowiska w sprawie odszkodowań z tytułu strat wyrządzonych przez niektóre zwierzęta żyjące na wolności w gospodarstwach rolnych i stawach hodowlanych - 24 czerwca 2010 r.