Zawartość

Spotkanie z członkami Komisji do spraw Unii Europejskiej Bundestagu

Data: 
2018-10-22
słowa kluczowe: 

22 października w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich miało miejsce spotkanie rzecznika praw obywatelskich dr. Adama Bodnara oraz współpracowników z członkami Komisji do spraw Unii Europejskiej niemieckiego Bundestagu z jej przewodniczącym  Guenterem Krichbaumem.

Rozmowa dotyczyła sytuacji w Polsce. Szczególnie ważną kwestią był trwający kryzys konstytucyjny oraz wprowadzenie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej środków tymczasowych dotyczących ustawy o Sądzie Najwyższym.

W piątek 19 października Trybunał Sprawiedliwości UE podjął decyzję o zawieszeniu przepisów dotyczących przechodzenia najstarszych sędziów Sądu Najwyższego w stanu spoczynku i przywrócenie ich do pracy na warunkach, które obowiązywały przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. TSUE nakazał również wstrzymanie mianowań nowych sędziów na miejsce poprzednich.

Wśród wątków poruszanych podczas spotkania pojawiły się także kwestie związane ze współpracą państw Grupy Wyszehradzkiej, niezależnością mediów oraz wyborów samorządowych, a także rolą społeczeństwa obywatelskiego.

Galeria

  • Ludzie rozmawiają przy stole
    Spotkanie z delegacją Budnestagu, 22.10.2018. Stronę polską reprezentują: Adam Bodnar, Hanna Machińska i Mirosław Wróblewski