Zawartość

Spotkanie z organizacją Jeonbuk Officials Institute z Korei Południowej

Data: 
2016-10-17

Przedstawiciele koreańskiej organizacji chroniącej prawa człowieka na szczeblu lokalnym Jeonbuk Officials Institute złożyli wizytę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Z gośćmi spotkała się dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania Anna Błaszczak-Banasiak.

Koreańczycy dowiedzieli się o kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich. Poznali m.in. przykłady interwencji RPO w sprawach związanych z zapobieganiem dyskryminacji w Polsce. Dyrektor Błaszczak-Banasiak skupiła się na zjawisku underreportingu oraz opowiedziała o tendencjach społecznych związanych z równym traktowaniem płci. Przedstawiła także metody wykrywania przypadków dyskryminacji i sposoby procedowania przy prowadzeniu sprawy związanej z dyskryminacją - w sposób gwarantujący poszanowanie godności ofiary.

  • zdjęcie: kilka osób siedzi przy białym stole, na wprost obiektywu siedzi kobieta w krótkich włosach w pomarańczowej koszuli
    Goście z koreańskiej organizacji pozarządowej rozmawiają z Anną Błaszczak-Banasiak
  • zdjęcie: kilka osób siedzi przy białych stołach
    Rozmowa o zwalczaniu dyskryminacji
  • zdjęcie: kilka osób stoi i trzyma baner z napisem po koreańsku
    Goście z Korei z przedstawicielkami Biura RPO