Zawartość

Spotkanie Zastępczyni RPO z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania

Data: 
2016-02-10

Zastępczyni rzecznika praw obywatelskich dr Sylwia Spurek spotkała się z pełnomocnikiem rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania Wojciechem Kaczmarczykiem.

Spotkanie miało na celu omówienie współpracy obu instytucji na rzecz realizacji zasady równego traktowania oraz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego.

Rozmowa dotyczyła m.in. problemu rosnącej fali mowy nienawiści, sytuacji społeczności romskiej, problemu niealimentacji oraz zniesienia barier dla funkcjonowania organizacji pozarządowych. Jako cel wspólnych działań wskazano m.in. rozwój edukacji obywatelskiej, gdzie szczególnie istotne jest, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, włączenie edukacji antydyskryminacyjnej.

Galeria

  • Tęcza nad łąką
    Równe traktowanie