Zawartość

Światowy Dzień Mózgu 2019 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-07-22
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Europejska Federacja Stowarzyszeń Neurologicznych (EFNA) wybrała Warszawę jako jedno z czterech miast, gdzie 22 lipca 2019 r. zorganizowano obchody Światowego Dnia Mózgu 2019 (pozostałe miasta to Bruksela, Dublin i Bukareszt). Koordynatorem wydarzenia w Polsce była Fundacja NeuroPozytywni.

Główne cele przedsięwzięcia:

  • dyskusja nad tym, co jest najważniejsze w życiu pacjenta z zaburzeniami neurologicznymi oraz jakie zmiany należałoby wprowadzić w regulacjach prawnych – na poziomie Unii Europejskiej oraz szczeblu krajowym – aby zagwarantować spełnienie potrzeb tej grupy osób,
  • debata dotycząca konieczności stworzenia polityki zdrowotnej – zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na szczeblach polityki krajowej państw członkowskich, której głównym celem będzie poprawa jakości życia osób dotkniętych chorobami mózgu,
  • wsparcie działań w kierunku prowadzenia świadomej polityki w zakresie opieki nad chorymi czy polityki lekowej,
  • podnoszenie świadomości i zachęcanie do edukacji na temat chorób mózgu,
  • ogłoszenie dokumentu „Strategia na rzecz profilaktyki i zwalczania chorób mózgu - Brain Plan dla Polski” – jego celem jest poprawa jakości życia i sytuacji chorych, opiekunów i ich rodzin oraz poprawa populacyjnych wskaźników zachorowalności, wykluczeń i umieralności (związanych z chorobami mózgu w Polsce).