Zawartość

Sytuacja osób niewidomych i niedowidzących odbywających karę pozbawienia wolności

Data: 
2018-02-23
W więzieniach pomoc lekarska dla osób niewidomych i niedowidzących nie jest wystarczająca. Także budynki nie są dostosowane do potrzeb tych osób.

Niewidomi i niedowidzący są też pozbawieni dostępu do dokumentów i informacji, bo są one w zwykły sposób drukowane Rzecznik zwrócił się z tym problemem do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i dostał odpowiedź, że żadna jednostka penitencjarna w Polsce nie jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z problemami wzroku, ale starają się mieć na uwadze potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Jednakże przedstawione działania wskazują, że SW najczęściej stara się likwidować bariery architektoniczne i dostosowywać obiekty do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

IX.517.2272.2017

Galeria

  • Zakratowana brama
    Więzienie