Zawartość

Sześciolatki mają prawo do miejsca w przedszkolu - odpowiedź MEN na wystąpienie RPO

Data: 
2016-04-05

Dyrektorzy przedszkoli nie mogą nie przyjmować dzieci do „zerówek” – tak minister edukacji opowiedziała na wystąpienie RPO.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi rodziców, bo – po cofnięciu obowiązku szkolnego dla sześciolatków - w ich gminach dzieci muszą i tak chodzić do „zerówek” w szkołach. W przedszkolach oddziały „zerówkowe” po prostu nie są organizowane.

14 marca 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu generalnym do Ministra Edukacji Narodowej podkreślił, że dzieci sześcioletnie, które w roku szkolnym 2016/2017 będą odbywały roczne przygotowanie przedszkolne, zostały pozbawione przez część gmin możliwości kontynuowania nauki w przedszkolu.

W odpowiedzi 31 marca 2016 r. minister edukacji narodowej wskazała, że każde dziecko sześcioletnie powinno mieć zapewnione miejsce w przedszkolu, do którego dotychczas chodziło. Odmowa realizacji prawa do kontynuacji edukacji w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, stanowi naruszenie przepisów prawa oświatowego.

Galeria

  • Kredki i ręka dziecka

    Dzieci, przedszkole, wychowanie