Zawartość

Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie ze skargi konstytucyjnej na sposób wpisywania do gminnej ewidencji zabytków

Data: 
2016-11-07
słowa kluczowe: 

Trybunał Konstytucyjny umorzył 7 listopada postępowanie w sprawie ze skargi konstytucyjnej, w której do postępowania przystąpił także RPO (SK 3/15).

W sprawie kwestionowane były przepisy ustawy o ochronie zabytków, regulujące status i tryb wpisywania nieruchomości do tzw. gminnej ewidencji zabytków, będącej specyficzną, a od strony formalnej – właściwie pozaustawową formą ochrony.

Zdaniem RPO szczątkowa procedura tego postępowania (w tym brak informowania właścicieli o wpisie i trybach zaskarżenia takiej czynności) bardzo silnie ogranicza prawa procesowe właścicieli takich nieruchomości, a tym samym narusza konstytucyjne gwarancje ochrony własności. Problem ten był poprzednio poruszany w kilku wystąpieniach RPO do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jednak nie podzielił argumentacji RPO (sprawa IV.7002.21.2014).

Trybunał Konstytucyjny umorzył jednak postępowanie w tej sprawie uznając, że skarżąca nie powołała adekwatnych w tej sprawie wzorców konstytucyjnych. W tych okolicznościach Rzecznik rozważy skierowanie samodzielnie wniosku do TK o zbadanie konstytucyjności tej regulacji w trybie kontroli abstrakcyjnej.

Galeria

  • Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle

    Sprawy samorządu i społeczności lokalnych