Zawartość

Udział RPO w konferencji "Niezależność sądów i trybunałów jako gwarancja praw i wolności człowieka"

Data: 
2016-03-05

"Niezależność sądów i trybunałów w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka" to tytuł wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, które wygłosił w sobotę, 5 marca, podczas konferencji "Niezależność sądów i trybunałów jako gwarancja praw i wolności człowieka" zorganizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką wraz z Komisją Praw Człowieka Naczelnej Rady.

Rzecznik w swoim wystąpieniu podkreślił, że niezależność sądów i niezawisłość sędziów to elementy prawa do sądu, o którym mowa m.in. w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy w Pakcie Praw Osobistych i Politycznych. Mówił także o tym, że władza sądownicza powinna być niezależna nie tylko od władzy wykonawczej, ale także od władzy ustawodawczej - za przykład naruszenia tej niezależności posłużyło orzeczenie Komitetu Praw Człowieka w sprawie skrócenia kadencji sędziego sądu konstytucyjnego ustawą. Rzecznik podkreślił także rolę niezależnych sądów w kontekście zasady wzajemnego uznawania orzeczeń przez państwa członkowskie UE.