Godło RP

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów.

Data: 
2012-02-21
słowa kluczowe: 

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów. Dyskutowano o tym jakie problemy i postulaty powinny być uwzględnione w projekcie ustawy o cudzoziemcach. Omawiano również funkcjonowanie przepisów tzw. ustawy abolicyjnej.