Zawartość

Wizyta przedstawicieli armeńskiego NGO

Data: 
2017-09-21
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

O prawach osób pozbawionych wolności przedstawiciele Open Society Agency z Armenii oraz prawnicy współpracujący z armeńskim krajowym mechanizmem prewencji tortur rozmawiali z Przemysławem Kazimirskim zastępcą dyrektora KMPT w Biurze RPO. Goście z Armenii przebywają z wizytą w Polsce na zaproszenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

- Podczas przeprowadzanych przez nas wizytacji nie wykryliśmy tortur, zdarzały się jednak przykłady nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Zbadaliśmy też postępowania sądowe prowadzone w sprawach, w których można mówić o torturach. Od 2008 do 2015 roku 33. policjantów skazano w Polsce w 22. sprawach karnych z art. 246 kodeksu karnego (dotyczącego wymuszania zeznań) - wciąż brakuje bowiem w Polsce przepisów, w których jasno zdefiniowane byłoby, co należy uznać za tortury – mówił przedstawiciel polskiego KMPT.

Wskazywał, że w Polsce jest ok. 2 600 miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności. Tymczasem zespół, który powinien je regularnie wizytować, tworzy tylko jedenaście osób. – To ograniczenia budżetowe sprawiają, że w ciągu roku możemy przeprowadzić ok. 80. wizytacji – zaznaczył Przemysław Kazimirski.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o założeniach Protokołu stambulskiego, czyli podręcznika skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. To oficjalny dokument ONZ, w którym można znaleźć informacje skierowanie do lekarzy i prawników pozwalające na dokonanie oceny, czy dana osoba była torturowana oraz wskazówki, jak należy zgłaszać takie przypadki sądom lub organom śledczym.

  • zdjęcie: prz białym stole siedzi kilka osób, w tle widać flagi
    Rozmowa o sytuacji osób pozbawionych wolności
  • zdjęcie: kilka osób siedzi prz białym stole
    Przemysław Kazimirski mówi o działalności polskiego KMPT