Zawartość

Wniosek do TK ws. zatrzymywania praw jazdy - briefing prasowy

Data: 
2015-09-18
słowa kluczowe: 

W Biurze RPO odbył się briefing prasowy dotyczący wniosku Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymywania praw jazdy. W briefingu wzięli udział: RPO dr Adam Bodnar, Dyrektor Zespołu Prawa Karnego Marek Łukaszuk, Zastępczyni Dyrektora Zespołu Prawa Karnego dr Marta Kolendowska-Matejczuk oraz dr Marcin Warchoł z Zespołu Prawa Karnego. Rzecznik podkreślił, że wniosek dotyczy jedynie korekty istniejących przepisów, natomiast cel, jakim kierował się ustawodawca wprowadzając je w życie tj. zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest w pełni przez RPO popierany. W ocenie Rzecznika, zaskarżone rozwiązanie budzi wątpliwości związane z naruszeniem zasady zakazu podwójnego karania tej samej osoby za ten sam czyn. Ponadto przewidziana przez ustawodawcę droga odwoławcza od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy nie spełnia standardów odpowiednich gwarancji procesowych.

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa obywateli na drogach pozostaje wielką troską i jest przedmiotem wielu działań RPO. Jednocześnie zadaniem Rzecznika jest dbałość o to, aby obywatele mogli korzystać w pełni ze swych praw konstytucyjnych.

Dalszych informacji na temat wniosku udzielają dr Marta Kolendowska-Matejczuk i dr Marcin Warchoł z Zespołu Prawa Karnego w Biurze RPO.

Dr Marta Kolendowska-Matejczuk – tel. 22 55 17 807
Dr Marcin Warchoł – tel. 22 55 17 808

 

Galeria

 • Na zdjęciu dr Adam Bodnar i dr Marcin Warchoł podczas briefingu prasowego
  Na zdjęciu od prawej dr Adam Bodnar i dr Marcin Warchoł podczas briefingu prasowego
 • Na zdjęciu dr Adam Bodnar podczas briefingu prasowego
  Dr Adam Bodnar podczas briefingu prasowego
 • Na zdjęciu dr Adam Bodnar, dr Marcin Warchoł, dr Marta Kolendowska-Matejczuk, Marek Łukaszuk podczas briefingu prasowego
  Na zdjęciu od prawej dr Adam Bodnar, dr Marcin Warchoł, dr Marta Kolendowska-Matejczuk, Marek Łukaszuk
 • Na zdjęciu Marek Łukaszuk podczas briefingu prasowego
  Na zdjęciu Marek Łukaszuk podczas briefingu prasowego
 • Na zdjęciu dr Marcin Warchoł i dr Marta Kolendowska-Matejczuk podczas briefingu prasowego
  Na zdjęciu dr Marcin Warchoł i dr Marta Kolendowska-Matejczuk podczas briefingu prasowego