Zawartość

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o stworzenie Rejestru Dłużników Alimentacyjnych RUDA

Data: 
2017-02-01

Podczas 3. posiedzenia Zespołu do Spraw Alimentów wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz wypracowania mechanizmów systemowych pozwalających na poprawę sytuacji osób małoletnich uprawnionych do alimentów _ przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej zaproponowali utworzenie centralnego rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych (RUDA)' celem zwiększeni a efektywności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

W ocenie Rzeczników jeden powszechnie znany i społecznie rozpoznawalny rejestr pozwoli na poprawę skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, będzie także pełnić funkcję prewencyjną. 

  • Ręka dziecka i dorosłego w geście "stworzenia świata"
    Dzieci