Zawartość

XIV Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-03-01 do 2019-03-03
Położenie: 
 • Wrocław
  Polska
słowa kluczowe: 

W marcu 2019 roku odbędzie się XIV Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination. Wydarzenie adresowane jest do dzieci i młodzieży ze wszystkich etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe) z różnych regionów Polski. Jego głównym celem jest wspieranie zdolności dzieci i młodzieży poprzez rozwój ich kreatywności jako ważnej kompetencji XXI wieku, a także wspieranie nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji w zakresie rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży. Organizatorzy zwracają również uwagę na rolę Olimpiady Kreatywności w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i edukacji młodego pokolenia Polaków.

Cele edukacyjne i wychowawcze Programu Destination Imagination oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności:

 • udział dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski w największym na świecie edukacyjnym programie rozwijającym kreatywność i umiejętności XXI w.,
 • rozwój kreatywności uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych,
 • nauka i rozwój umiejętności uczniów w zakresie twórczego rozwiązywania problemów w praktyce,
 • rozwój kompetencji XXI wieku (umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy metodą projektu, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność zarządzania: zespołem, czasem, finansami, pomysłami oraz kształcenie umiejętności liderskich),
 • wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie nowych, pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami,
 • zdobywanie doświadczeń międzykulturowych i kształcenie postaw otwartości wobec innych,
 • budowanie postaw obywatelskich, świadomości narodowej i patriotyzmu,
 • propagowanie wśród nauczycieli nowych, twórczych sposobów pracy z uczniami,
 • wsparcie współczesnego systemu edukacji poprzez naukę dzieci i młodzieży ciekawości świata, kreatywności oraz odwagi w myśleniu i działaniu, jednocześnie przygotowując ich na wyzwania zawodowe XXI wieku,
 • podnoszenie świadomości rodziców w zakresie nauki i rozwoju ich dzieci z naciskiem na kompetencje XXI w.