Zawartość

Zastępczyni RPO spotkała się z przedstawicielami Instytutu Zdrowia i Demokracji

Data: 
2017-09-28
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek spotkała się z przedstawicielami Instytutu Zdrowia i Demokracji – Robertem Mołdachem oraz Grzegorzem Ziemniakiem. Celem spotkania było przedyskutowanie działań i doświadczeń Rzecznika oraz Instytutu na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych.

Zastępczyni RPO przedstawiła działania Rzecznika na rzecz poprawy wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Przedstawiciele Instytutu Zdrowia i Demokracji wskazali, jakie w ich opinii, czynności powinny podjąć władze publiczne na rzecz poprawy istniejącego stanu rzeczy. Wskazali m.in., że działania na rzecz zwiększenia liczby pielęgniarek wykonujących zawód powinny mieć kompleksowy charakter. Wymaga to zaangażowania i współpracy wielu ministrów oraz samorządu terytorialnego i zawodowego.

Ich zdaniem, doraźne działania obecnych decydentów nie wpłyną w dłuższej perspektywie na poprawę sytuacji na rynku. Niezbędne jest opracowanie długofalowej strategii kolejnych kroków w celu pozyskania do pracy pielęgniarek i położnych z innych krajów, w tym Ukrainy, czy Białorusi. Państwo powinno też podjąć czynności na rzecz umożliwienia powrotu do zawodu pielęgniarki osobom uprawnionym, ale wykonującym inne zajęcia lub nieaktywnym zawodowo. Zasadne jest też monitorowanie losów absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa oraz ustalenie, z jakich przyczyn tylko część z nich podejmuje pracę w zawodzie. Potrzebna jest też zmiana stosunku środowiska lekarskiego do postrzegania zawodu pielęgniarki, czy też  położnej.

Przedstawiciele Instytutu Zdrowia i Demokracji zadeklarowali wsparcie wiedzą i doświadczeniem Rzecznika w dalszych działaniach w tym zakresie.

Galeria

  • Chirurg

    Służba zdrowia