Treść strony

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2016-07-22
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich w 2015 r. w rankingu problemów, które stanowią największe zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela w naszym kraju, wskazał m.in. na brak systemowych rozwiązań dotyczących sposobu postępowania wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną, które są uczestnikami postępowania karnego. Do wypracowania jak najlepszych praktyk w tym obszarze zobowiązuje Polskę Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 27 listopada 2013 r.

Data: 
2016-07-26
Grafika: cztery smutne sylwetki ludzkie na pomarańczowym tle

28 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy, które nie dają żadnych szans osobie ubezwłasnowolnionej, by sprawdzić, czy jest zamknięta w DPS w sposób zasadny. Sprawa rozpatrywana była na wniosek RPO pod sygnaturą K 31/15.

20 lipca do Biura Rzecznika wpłynął odpis wyroku TK wraz z uzasadnieniem oraz zdaniami odrębnymi.

Data: 
Od 2016-07-18 do 2016-07-21
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 18-21 lipca 2016 r. zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz oraz przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji przeprowadzili wizytację dwóch Domów Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, położonych przy ul. Studzienicznej 2 i ul. 3 Maja 57. Domy zamieszkują dzieci i młodzież oraz osoby starsze, które były przyjęte do DPS jako dzieci.

Data: 
2016-07-20
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

Podczas wizytacji, przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji prowadzonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zostało zauważone niedostateczne przywiązanie wagi do tzw. wydarzeń nadzwyczajnych tzn. sytuacji trudnych, niepożądanych, które mają miejsce w placówkach.

Data: 
2016-07-19
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

Przedstawiciele Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”, którego funkcję powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich, przeprowadzają od 2008 r. prewencyjne wizytacje m.in. policyjnych izb dziecka oraz pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji.

Data: 
2016-07-18
Grafika: cztery smutne sylwetki ludzkie na pomarańczowym tle

Zgodnie z konstytucyjną zasadą praworządności organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

W myśl przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoba z zaburzeniami psychicznymi leczona w szpitalu psychiatrycznym może uzyskać zgodę ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania jej z zakładu, jeżeli nie zagraża to jej życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

Data: 
2016-07-22
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

W wystąpieniu do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej RPO przedstawia przykłady nieprawidłowości w porządkach wewnętrznych jednostek penitencjarnych i prosi by je wyeliminować.

Prawo powinno być dostępne i zrozumiałe dla wszystkich. Zasada ta jest szczególnie ważna w odniesieniu do aktów prawa wewnętrznego skierowanych do osób pozbawionych wolności, wśród których znaczną grupę stanowią osoby o niskim poziomie wykształcenia oraz świadomości prawnej.

Data: 
2016-07-19
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

Przepisy powalają więźniom ubierać się stosownie do pory roku. Latem tym stosownym ubiorem są – spodenki i koszulka. Ale w wielu więzieniach regulaminy więzienne na takie ubranie nie pozwalają. Władze więzienne uważają, że to strój niestosowny, w efekcie nawet w największe upały więźniowie wychodząc z celi muszą zakładać spodnie z długimi nogawkami i bluzy z długimi rękawami.

W piśmie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej RPO pokazuje, jak różne i niejednorodne są rozwiązania przyjmowane w różnych więzieniach.

Data: 
2016-07-18
Zdjęcie: mężczyzna stoi i gestykuluje. Słuchają mężczyźni sfotografowani od tyłu

- O każdej osobie trzeba myśleć w kategoriach jej praw. Przekonanie, że jak ktoś zrobił coś złego, to nie warto się nim zajmować, jest szkodliwe. Dlatego w Międzynarodowym Dniu Praw Więźnia chciałbym zwrócić uwagę na standardy odbywania kary. Chciałbym, aby takie spotkania stały się tradycją Biura Rzecznika Praw Obywatelskich– mówił Adam Bodnar do osadzonych w Areszcie Śledczym na warszawskiej Białołęce.

Przyjechał tam w Międzynarodowym Dniu Praw Więźniów, ustanowionym przez ONZ w urodziny Nelsona Mandeli.  Pracownicy Biura RPO przyjmowali skargi od odsadzonych.

Data: 
2016-07-18
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

W Dniu Praw Więźniów rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotka się z osadzonymi w Areszcie Śledczym na Białołęce, a pracownicy jego biura do wieczora przyjmować będą skargi od osadzonych.

Międzynarodowy Dzień Praw Więźniów został ustanowiony przez ONZ 18 lipca – w dniu urodzin Nelsona Mandeli, który walcząc o prawa człowieka, spędził w więzieniu 27 lat.

Strony