Godło RP

Prawa osób pozbawionych wolności

Kampania społeczna Państwo bez tortur

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-20

W dniu 20 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Warszawa Wesoła, ul. Raczkiewicza 21. W czasie wizyty dokonano inspekcji pomieszczeń służbowych i radiowozów, przeprowadzono rozmowy z osobą przesłuchiwaną, funkcjonariuszami i pracownikami Komisariatu oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją.

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-19

W dniu 19 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie położny przy ul. Żwirki i Wigury 1. W czasie wizyty dokonano oglądu pomieszczeń służbowych, przeprowadzono rozmowy z personelem, zapoznano się  z wybraną dokumentacją oraz dokonano inspekcji samochodu służącego do konwojowania osób zatrzymanych.

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-18

W dniu 18 grudnia 2018 r., przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Rewiru Dzielnicowych V i VI, mieszczącego się przy ul. Wita Stwosza 31.

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-17


W dniu 17 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Warszawa-Bemowo przy ul. Raginisa 4. W trakcie wizyty przeprowadzono ogląd pomieszczeń Komisariatu (pokoje służbowe funkcjonariuszy, sanitariaty, szatnie funkcjonariuszy, dyżurka), a także samochodów służbowych. Ponadto przeprowadzono rozmowy z Komendantem oraz jego zastępcą, jak również dokonano analizy rejestrów i wybranej dokumentacji prowadzonej w Komisariacie. Przedstawiciele KMPT wykonali też dokumentację fotograficzną wizytowanych pomieszczeń.

Błyskawica
2018-12-17

„Stosowanie tortur a prawa osób pozbawionych wolności” to temat spotkania zorganizowanego w dniu 17 grudnia przez studentów Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej działającego na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Warszawie, w którym wzięły udział: Klaudia Kamińska i Justyna Zarecka z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Symboliczny rysunek człowieka na biało-czerwonym człowieka
2018-12-14

- Im więcej demokracji, tym mniej tortur – wskazywał prof. Zbigniew Lasocik podczas sesji „Polska jako państwo wolne od tortur”, która zakończyła pierwszy dzień II Kongresu Praw Obywatelskich. RELACJA NA GORĄCO

 
Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-13

W dniu 13 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadził wizytację w  Komisariacie Kolejowym Policji w Warszawie, mieszczącym się przy
Al. Jerozolimskich 54.

Stara chrzecielnica [rzedstawiająca ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu
2018-12-12
  • Pozbawienie wolności cudzoziemców powinno być zawsze ostatecznością
  • Alternatywy do detencji mogą w efekcie przybrać inną formę pozbawienia wolności
  • Trzeba całkowicie zakazać detencji dzieci w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców
Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-12

 W dniu 12 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Metra Warszawskiego (Metro Centrum), mieszczący się przy Al. Jerozolimskich 46.

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-11

W dniu 11.12.2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Komisariatu Policji Warszawa Ursus.

Strony