Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
Od 2017-08-07 do 2017-08-08
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 7-8 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Konstantynowie Łódzkim. Wizytujący rozmawiali z pracownikami placówki i obejrzeli wybrane pomieszczenia, przeprowadzili też indywidualne rozmowy z wychowankami oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją.

W pierwszym dniu wizytacji, tj. 7 sierpnia, przedstawiciel KMPT poinformował pracownika zastępującego dyrektora placówki oraz kierownika internatu o niepokojącej atmosferze panującej wśród wychowanków Schroniska.

Data: 
2017-07-31

- Przyczyną zatrzymania było podejrzenie popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej interweniujących funkcjonariuszy oraz wymuszenie zaniechania prawnej czynności urzędowej – wyjaśnia Komendant Główny Policji w odpowiedzi na wystąpienie RPO w sprawie okoliczności zatrzymania osób, które widziały co działo się na wrocławskim rynku podczas interwencji policji wobec Igora Stachowiaka.

Data: 
2017-07-28
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich w ubiegłym roku skierował wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, w którym przedstawił wyniki analizy porządków wewnętrznych w aresztach śledczych i zakładach karnych, przeprowadzonej pod kątem ich zgodności z aktami prawa powszechnie obowiązującego i dotychczasowymi zaleceniami Dyrektora Generalnego.

Data: 
2017-07-28
grafika: symbol spodni, sukienki i koszuki

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi od osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, w których podnoszone są zarzuty, że ich prawo do korzystania z odzieży odpowiedniej do pory roku nie jest respektowane. Wnioskodawcy twierdzą, że niezależnie od pory roku i panującej temperatury, wychodząc z celi mieszkalnej, są zobowiązani założyć długie spodnie i bluzę z długim rękawem oraz pełne buty. Ustalenia poczynione w toku badania skarg potwierdziły zasadność tych zarzutów.

Data: 
2017-07-18
zdjęcie: kilkunastu mężczyzn siedzi tyłem, przed nimi stoją trzej mężczyźni i kobieta

"Nikt prawdziwie nie pozna narodu, dopóki nie zobaczy jego więzień" – te słowa Nelsona Mandeli, obrońcy praw człowieka, który przez 27 lat był pozbawiony wolności, przypomniał zastępca RPO Krzysztof Olkowicz podczas spotkania z osadzonymi w areszcie śledczym w Łodzi. 18 lipca – w dniu urodzin Nelsona Mandeli obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Więźniów. Z tej okazji pracownicy Biura RPO rozmawiali z mężczyznami pozbawionymi wolności, którzy przebywają w łódzkiej jednostce.

Strony