Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2018-02-02
Grafika: dom na szarym tle
  • Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej są naruszane w wielu sytuacjach.
  • Dotyczy to m.in. opuszczania terenu placówki, instalowania monitoringu, czy kontaktów z psychologiem.
  • Rzecznik zwraca się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie się tym problemem.
Data: 
2018-02-02

25 stycznia 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie Sidiropoulos i Papakostas przeciwko Grecji (skarga nr 33349/10).

Skarżący zostali zatrzymani przez grecką policję (jeden z powodu kierowania motocyklem bez prawa jazdy i ubezpieczenia, drugi za niezatrzymanie się do kontroli) i poddani torturom. Zatrzymani byli skuci kajdankami, bici pałką policyjną oraz rażeni paralizatorem.

Data: 
2018-01-30

30 stycznia 2018 r. przed polskim sądem zapadł bardzo ważny wyrok, w którym sąd po raz pierwszy wskazał, że rażenie zatrzymanego paralizatorem to tortury.

Ustne uzasadnienie orzeczenia było w całości zbieżne z wnioskami ekspertów z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Data: 
2018-01-24
zdjęcie: kilka osób siedzi na sali, jedna z kobiet w habicie mówi do mikrofonu, przed nią stoi kobieta w marynarce

W Łodzi odbyła się trzynasta debata regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele domów pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Straży Granicznej, Służby Więziennej, policjanci.

Data: 
2018-01-22
grafika: we mgle widać idących przed siebie dwóch policjantów

Monografia poświęcona jest systemowi skarg na policję. Przedstawiono w niej przegląd podstawowych praw i wolności człowieka na gruncie uprawnień policji do ingerowania w życie i zdrowie, godność, wolność i prywatność. Zwrócono uwagę i poddano analizie przykładowe instytucje kontrolujące policję w świecie.

Data: 
2018-01-18
grafika: mapa Polski z zaznaczonymi punkami, w lewym górnym rogu liczba: 1000
  • Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur działa już 10 lat.
  • W tym czasie eksperci KMPT przeprowadzili 1 000 wizytacji.
  • W Polsce jest ponad 2 500 miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności.

18 stycznia 2018 r. mija dokładnie 10 lat od kiedy Rada Ministrów powierzyła Rzecznikowi Praw Obywatelskich funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT).

Data: 
2018-01-11
zdjęcie:kilkanaście osób siedzi przy białych stołach

- Dzisiejsze spotkanie jest niezwykle ważne, ponieważ zbiega się w czasie z dziesiątą rocznicą powierzenia Rzecznikowi Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur – podkreśliła dr Justyna Jóźwiak z Biura RPO otwierając trzecie posiedzenie Komisji Ekspertów KMPT.

Podczas spotkania rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wręczył powołania nowym członkom Komisji. Do grona ekspertów KMPT dołączyli dr hab. Witold Klaus, mec. Piotr Sendecki oraz prof. Mirosław Wyrzykowski.

Strony