Godło RP

Prawa osób pozbawionych wolności

Kampania społeczna Państwo bez tortur

Osoby stoją
2018-07-11
  • Jest to niezależny organ ustanowiony przez Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPCAT)
  • Po raz pierwszy miejsca pozbawienia wolności w Polsce monitoruje delegacja Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ (SPT)
  • Jeszcze w lipcu 2018 r. ma zaś być upubliczniony raport z ubiegłorocznej wizyty przedstawicieli Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) 
Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-06-28

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur (26 czerwca) Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur działający w ramach urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich (KMPT), apeluje o refleksję nad sytuacją osób, które doświadczyły tortur.

2018-06-26

Celem panelu było przedstawienie zagadnień prawnych związanych z małoletnim rodzicielstwem oraz omówienie kwestii edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, dostępu małoletnich dziewcząt do badań lekarskich i antykoncepcji, sytuacji nieletnich matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych oraz stosunek służb socjalnych do małoletnich matek.

Wizyta KMP Republiki Kosowa
Od 2018-06-25 do 2018-06-27

W dniach 25 – 27 czerwca 2018 r. z wizytą studyjną w Zespole „Krajowy Mechanizm Prewencji” przebywali pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji Republiki Kosowa. Oprócz członków kosowskiego KMP w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kosowskich organizacji pozarządowych.

Błyskawica
2018-06-22
  • RPO: Raport z wizyty w Polsce Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom  przeprowadzonej w maju 2017 r. powinien być jawny.
  • Przystąpmy także do procedury automatycznej publikacji przyszłych raportów i odpowiedzi.
  • Bądźmy liderem w zapobieganiu torturom w Europie i poza nią.

Strony