Treść strony

Głusi

Data: 
2016-12-29
osoby głuche

Na tle skarg nadsyłanych do Biura RPO wyłonił się problem zgłaszania zawiadomień o sytuacji zagrożenia przez osoby niesłyszące. Niepokojący stan rzeczy w tym obszarze sygnalizują również przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób głuchych.

Data: 
2016-11-18

W siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu ds. Osób Głuchych, podczas którego zaprezentowano działania Polskiego Towarzystwa Informatycznego i jego nowej Sekcji „eZdrowie-życie bez barier” oraz propozycje tworzenia nowych i upowszechniania istniejących baz wiedzy, takich jak EASTIN, która jest europejską siecią informacji o technologiach wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami.

Data: 
2016-11-14

W siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie odbyło się spotkanie z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych w sprawie działań RPO na rzecz upowszechnienia aplikacji DEAF HELP 112. Aplikacja służy do przekazywania zgłoszeń alarmowych od osób głuchych i słabosłyszących do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. Podstawowym celem projektu jest maksymalne uproszczenie wprowadzania treści zgłoszenia i dlatego forma pisemna, która często sprawia problem niesłyszącym, została zastąpiona możliwością zgłaszania za pomocą obrazków.

Data: 
2016-11-14
zdjęcie: kilka osób siedzi naprzeciw siebie przy stole, za nimi stoi kobieta, która miga

W 2015 roku w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie uruchomiono bramkę sms do przyjmowania zgłoszeń alarmowych od osób niesłyszących. Kolejnym krokiem ułatwiającym kontakt ze służbami ratunkowymi było stworzenie specjalnie zaprojektowanej aplikacji na urządzenia mobilne, którą pod koniec ubiegłego roku wprowadzono w stolicy Warmii i Mazur.

Data: 
2016-10-31
grafika: na szarym tle pomarańczowy paragraf na wózku inwalidzkim

Rzecznik wyraził swoje zaniepokojenie w związku z realizacją postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. Dokument nakłada na państwa-strony obowiązek zapewnienia osobom głuchym i głuchoniewidomym możliwości komunikowania się w urzędach za pomocą języków niewerbalnych lub też wsparcia ze strony przewodników, lektorów lub tłumaczy języków migowych. Wybór sposobu komunikowania się leży po stronie osoby niepełnosprawnej.

Data: 
2016-10-15

15 października Stowarzyszenie CODA POLSKA. SŁYSZĄCE DZIECI – NIESŁYSZĄCY RODZICE organizuje w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie konferencję „CODA - Podwójny potencjał”. Celem spotkania jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży słyszącej, pochodzącej z rodzin niesłyszących.

Data: 
2016-10-15
Adam Bodnar na konferencji o sytuacji CODA

15 października Stowarzyszenie CODA POLSKA. SŁYSZĄCE DZIECI – NIESŁYSZĄCY RODZICE zorganizowało konferencję „CODA - Podwójny potencjał”, której celem było przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży słyszącej, pochodzącej z rodzin niesłyszących. W konferencji wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Wystąpienie rzecznika praw obywatelskich podczas konferencji:

Data: 
2016-09-13

5 września dr Adam Bodnar przedstawił Sejmowi informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2015. W tym miesiącu mija rok od momentu, kiedy dr Bodnar rozpoczął pracę na stanowisku Rzecznika. Z tej okazji spotkał się też z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które poparły jego kandydaturę. 

Poniżej przedstawiamy podsumowanie rocznej działalności RPO w Polskim Języku Migowym.


 

Data: 
2016-09-03

Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar i Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka zespołu ds. równego traktowania w Biurze RPO wzięli udział w konferencji  pod hasłem: „Od korzeni do pędów”. Było to kolejne spotkanie w ramach konferencji z cyklu Głusi mają głos (GMG) zorganizowane przez Instytut Polskiego Języka Migowego.

Strony

Subskrybuj Głusi