Zawartość

11. Międzynarodowa Szkoła Letnia "International experiences in the area of refugee and migrant children's adaptation - theory, research, praxis" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-09-07 do 2017-09-16
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Międzynarodowa Szkoła Letnia „International experiences in the area of  refugee and migrant children's adaptation - theory, research, praxis” ("Międzynarodowe doświadczenia w zakresie adaptacji dzieci - uchodźców i migrantów - teoria, badania, praktyka") organizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej dotyczy wymiany międzynarodowych doświadczeń związanych z naukowo-badawczymi i praktycznymi aspektami współczesnych problemów migracyjnych.

Celem tegorocznej edycji jest lepsze zrozumienie złożoności problemu adaptacji dzieci – uchodźców i migrantów oraz stworzenie bazy wiedzy i doświadczeń, pozwalających na projektowanie możliwie kompleksowych rozwiązań prointegracyjnych oraz zmianę języka opisu na język wrażliwy kulturowo, uwzględniający prawo każdego człowieka do szacunku i godności jego osoby.