Zawartość

2 KROKI - projekt dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Siedlcach pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-09-06 do 2017-12-31
Położenie: 
  • Siedlce
    Polska
słowa kluczowe: 

Caritas Diecezji Siedleckiej w porozumieniu z Zakładem Karnym w Siedlcach realizuje projekt pt."2  KROKI", skierowany do osadzonych w ZK w Siedlcach i ich rodzin. Jego celem jest podnoszenie kompetencji społecznych tych osób w szczególności budowanie zdrowych relacji w rodzinie, przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie problemom uzależnień.

  • 1 KROK- działania dla osadzonych, przebywających fizycznie w zakładzie karnym i areszcie śledczym.

Działania: doradztwo zawodowe; warsztaty edukacji finansowej; indywidualne poradnictwo prawne; podstawowa terapia uzależnień; warsztaty dla ojców; poradnictwo psychologiczne; spotkania więziennego zespołu Caritas; prowadzenie bloga.

  • 2 KROK-  działania dla osadzonych, opuszczających zakład karny i areszt śledczy oraz członków ich rodzin.

Działania: warsztaty wyjazdowe dla rodzin; poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne.